Din röst i EU räknas i kommunen

EU:s lagstiftning påverkar ungefär hälften av kommunens verksamhet, och därmed Luleåbornas vardag.
– Därför är det viktigt att vi nyttjar våra demokratiska rättigheter och deltar i EU-valet, säger Inger Fältros Lundgren, jurist och valansvarig vid Luleå kommun.

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Då väljer vi de 20 ledamöter som ska representera Sverige de kommande fem åren. Europaparlamentet beslutar tillsammans med ministerrådet om nya EU-lagar som alla medlemsländer måste följa.

Beslut som fattas i EU påverkar direkt eller indirekt Luleåbornas vardag.

Inger Fältros Lundgren

Inger Fältros Lundgren (bilden t h) jobbade även med EU-valet 2014. Valdeltagandet var då 54 procent i Luleå kommun, vilket var tre procent mer än i riket. Men betydligt lägre än i riksdagsvalet 2018, då 89 procent i Luleå kommun deltog (87 procent i riket).

– Det låga deltagandet i EU-valen kan bero på att man inte känner till hur mycket av EU:s beslut påverkar oss och vår kommun, menar Inger Fältros Lundgren.

Lagstiftning som påverkar

Många av de områden som EU lagstiftar om, och samarbetar kring, påverkar kommunerna. Exempelvis handel, miljö, konsumentskydd och flyktingpolitik. Det gäller även arbetet med lokal och regional utveckling.

När de svenska ledamöterna i Europaparlamentet debatterar och röstar om nya EU-lagar gör de det som företrädare för sina väljare och sitt parti, inte som representanter för landet.

Frivilliga i valarbetet

Runt 400 frivilliga Luleåbor behövs för att genomföra EU-valet. Av de jobbar ett 50-tal med förtidsröstningen, som startar den 8 maj. Den sker i 16 olika lokaler runt om i kommunen. Man kan även beställa ambulerande röstmottagare, om man inte själv kan ta sig till en vallokal.

Nytt om valsedlarna

I röstningslokalerna kommer det att finnas valsedlar från alla de partier som fått minst en procent av landets röster de två senaste EU-valen. De partier som inte uppnår kravet, kan själva föra ut sina valsedlar till vallokalerna.

– Om man inte hittar valsedel för det parti man vill rösta på, kan man ta en blank valsedel och skriva partiets namn och eventuellt namn på en kandidat som man vill personrösta på, förklarar Inger Fältros Lundgren.

Valresultat

När röstningen har avslutats klockan 21.00 den 26 maj genomför kommunen en preliminär rösträkning. Den 27 maj påbörjar Länsstyrelsen den slutgiltiga rösträkningen, som tar ungefär en vecka. Resultatet publiceras på valmyndighetens webbplats.


EU-valet

FAKTA

Text: Karin Kemi

Foto: Karin Kemi, Shutterstock

30 april 2019

Logotyp