Ensamkommande kan få bo kvar

Luleå kommun vill förlänga sitt stöd till de som ännu ej fått uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig idag bakom ett förslag från arbetsmarknadsförvaltningen, som bland annat ansvarar för kommunens flyktingmottagande.

Förslaget omfattar en frist för tiden mellan 31 december och som längst fram till den 30 juni 2019. En förutsättning är dock ett statligt ekonomiskt bidrag som ska täcka delar av kostnaden. 

Förslaget innebär i korthet att asylsökande i Luleå får en tidsfrist på sex månader, för att kunna dra nytta av den nya gymnasielagen.

Förslaget, som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 december, innebär att ensamkommande unga som bor i Luleå kommun ska få möjlighet att bo kvar på kommunens boende fram till dess att de får beslut av Migrationsverket.

Kommunalrådet Lenita Ericson välkomnar förslaget:
– Vi vet att det finns människor som ännu inte hunnit få sina uppehållsbesked från Migrationsverket. Fram till dess vill vi erbjuda dem ett tryggt boende, hjälp och stöd, säger hon. 

Hårt tryck på Migrationsverket

Magnus Johansson är chef för kommunens integrationsavdelning. Han berättar att det i nuläget finns ett 40-tal personer i Luleå som berörs av ett eventuellt beslut. Ungefär hälften av dem väntar fortfarande på besked från Migrationsverket om de ska få stanna eller ej, med hänvisning till den nya gymnasielagen.

 – Den nya lagen pausades under hösten vilket har inneburit ett ökat tryck och längre handläggningstider på Migrationsverket.
– Vi ser i våra verksamheter att vi har möjlighet att förlänga tiden med sex månader, så att fler ska hinna få sina besked, säger han.

Stöd från flera håll

De som redan fått beslut om avslag enligt samma lag ska flytta ut från kommunens boende senast 31 januari 2019. Dessa behöver ordna boende på egen hand. Kommunens socialtjänst kommer att bistå med stöd efter individuell biståndsbedömning.

– Vi är många som på olika sätt hjälper de som eventuellt drabbas av ett negativt beslut. Dels från kommunens sida men även genom andra organisationer som Svenska kyrkan och Rädda barnen. Vi hoppas även på ett statligt ekonomiskt stöd, säger Magnus Johansson.

För Luleås kommunalråd Lenita Ericson är detta en angelägen fråga.

– Vi vill att fler ska vilja och få möjlighet att bli Luleåbor. Genom detta beslut kanske några fler får den möjligheten. Jag hoppas att Migrationsverket håller tempo i sin handläggning så att de asylsökande kan få besked så snart som möjligt, säger hon.

FAKTA

  • Gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018, men började tillämpas från den 25 september 2018.
  • Syftet med lagen är att asylsökande ungdomar som fått avslag på sin asylansökan i vissa fall ska få stanna längre för att hinna gå ut gymnasiet.
  • Enligt Migrationsverket omfattas cirka 9 000 ungdomar i Sverige av lagen
  • I Luleå kommun berörs ett 40-tal ensamkommande flyktingar
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget den 14 januari
  • Kommunfullmäktige beslutar om det den 28 januari 2019

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

uppdaterat 14 januari 2018

Logotyp