Fåglar i fokus

Hedskolan i Luleå planerar att ha särskilt fokus på fåglar. De har nämligen fått ett stipendium på 25 000 kronor från Baltiska fonden för att utveckla sina pedagogiska aktiviteter, ett arbetsområde som ligger dem varmt om hjärtat, skogen och fåglar.

– Det här känns jättekul, inspirerande och spännande, säger Anette Nilsen, lärare vid Hedskolan.

Anette Nilsen och Ewa-Marie Zetterkvist, båda lärare vid Hedskolan, ser fram emot mer tid i skogen tillsammans med eleverna.

Hedskolan är en F-6 skola som ligger belägen på Bergnäset i Luleå. På skolan går för närvarande 170 elever och här jobbar omkring 25 pedagoger. Hedskolans skolskog ligger på cirka 5 minuters promenadavstånd från skolgården. Hit promenerar skolan för att få uppleva skogen och för att lära i skolans alla ämnen.

Vana vid skogen

På Hedskolan arbetar de sedan tidigare aktivt med skogen genom det nationella samverkansprogrammet Skogen i Skolan. Förutom lärare i bild, idrott och hälsa är Ewa-Marie Zetterkvist skolans egen skogspedagog.

– Jag arbetar en dag i veckan som regionsamordnare för Skogen i Skolan, säger Ewa-Marie Zetterkvist.

Så används pengarna

En del av pengarna kommer att gå till att vidareutveckla samlingsplatsen i skolskogen med ytterligare sittplatser och ett vindskydd. Det kommer även att köpas in material till den mobila ringmärkningsstationen; linjaler att mäta vingar, ringtänger, vågar och nät.

– Från Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm och Naturrum Getterön i Halland har vi fått inspiration till att skapa en mobil fågelmärkningsstation som vi tänker oss ska följa med till skolskogen, säger Anette Nilsen.

En fågelholk med webbkamera kommer att införskaffas som de planerar att installera i skolans närhet. Där hoppas de få följa hyresgästerna på nära håll.

– Vi hoppas få se när de bygger bo, lägger ägg och föder upp ungar, säger Anette Nilsen.

Tubkikare, handkikare och fågelböcker kommer också att köpas in, så att alla elever får samma möjlighet att se och uppleva fåglar vid fågelutflykter.

Ytterligare två stipendiater

Sunderbyskolan fick ett stipendium av Baltiska fonden på 25 000 kronor. De kommer att använda pengarna till digitala lärverktyg för att utveckla undervisningen utomhus.

Montessoriförskolan, avdelningen Atle fick ett stipendium på 25 000 kronor för sitt arbete med sitt upplevelserum/naturrum med skogstema.

FAKTA

  • Baltiska fonden bildades 1920 genom Ryttmästare Axel Wallenbergs och Baltiska Trävaru Aktiebolagets donationer.
  • Baltiska fonden beviljar medel till insatser som främjar skoglig verksamhet i Norrbottens län, eller för insatser som främjar skoglig verksamhet på enskild mark i Norrbottens län.
  • Mer information om Baltiska fondenlänk till annan webbplats

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Hedskolan

Logotyp