Färre konstgräsplaner skottas

Det närmar sig vår men trots det ligger snön fortfarande kvar på många av Luleås fotbollsplaner. Konstgräsplanerna beräknas dessutom öppna 1-2 veckor senare än vanligt. Det beror på att kommunen behöver ta hänsyn till de miljökrav som finns när konstgräsplaner snöröjs. För att klubbarna inte ska drabbas har alternativa lösningar tagits fram.

– Vi har fått redogöra för hur vi hanterar snöröjningen på konstgräsplanerna för Naturvårdsverket. De har, på uppdrag av Svenska miljöinstitutet, i uppgift att se över spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner. Det är inte unikt för Luleå kommun utan ett arbete som görs över hela landet, berättar Patrick Zetterkvist, avdelningschef Luleå kommun.

Med anledning av det genomför Luleå kommun ett försök med att skotta färre konstgräsplaner tidigt på våren för att minska spridningen av gummigranulat.

Mikroplaster i naturen är inte bra. Därför skottar inte kommunen planerna så tidigt i år.

Under förra säsongen bytte Skogsvallen konstgräsmatta och fick markvärme. I och med detta tinar snön tidigt utan att granulatet påverkas. Skogsvallens konstgräsplan öppnade redan den 11 mars och från 8 april öppnar konstgräsplanerna i Sunderbyn och på Tuna. Samtliga konstgräsplaner beräknas vara i gång från vecka 19 .

Samverkansmöte med föreningar

Under ett samverkansmöte med föreningar säkerställdes att det finns bra med träningstider under inledningen på säsongen innan alla konstgräsplaner är tillgängliga. Det gäller för såväl barn som ungdoms- och seniorlagen.

– Vi har förlängt öppethållandet i Arcushallen ytterligare två veckor mot tidigare år för att skapa träningsytor för fotbollen. Fotbollen kommer dessutom efter den 9 april, när högsäsongen för inomhusidrotterna tar slut, få tider i sporthallarna. Det är framförallt för att de yngsta utövarna ska kunna få bra träningstider, säger Patrick Zetterkvist.

Här kan du läsa var Luleå kommuns fotbollsplaner finns samt frågor och svar kring skottning av konstgräsplaner.länk till annan webbplats

Text: Malin Holmqvist

Foto: Pexels

26 mars 2019

Logotyp