Fjärr- och närundervisning för gymnasiet

Luleå gymnasieskola ställer om till fjärrundervisning i kombination med undervisning i skolan från och med onsdag 27 januari. Detta efter de nya rekommendationerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

– Vi behöver en omställningstid och kör därför fjärrundervisning som nu fram till onsdag. Efter det blir det mer tid i skolan för eleverna. Det kommer att se olika ut för olika elevgrupper, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef.

Luleå gymnasieskola ställer om till fjärrundervisning i kombination med undervisning i skolan från och med onsdag 27 januari.

Skolans ledning har en fortlöpande dialog med länets smittskyddsenhet för att följa det aktuella smittläget och utefter det bedöms hur mycket undervisning som ska kunna bedrivas på plats.

Tanken är att undervisningstiden i skolan ska öka steg för steg vartefter smittspridningen minskar. Alla elever kommer att ha minst 20 procent av undervisningstiden i skolan. Det kommer även vara möjligt att påbörja närundervisning tidigare där det är lämpligt.

– Vi har sagt att det måste få vara olika och därför kommer det att vara individuella lösningar mellan kvarteren, allt efter programmets karaktär och elevernas behov, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef.

Information om vad som gäller inom varje kvarter, klass och elevgrupp ges av rektor i respektive kvarter.

Skollunch under fjärrundervisningsdagar

Eleverna kan beställa och hämta skollunch för de dagar de har fjärrundervisningsdagar. De dagar de är i skolan äter de skollunch i skolrestaurangerna som vanligt.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Caroline Rönnberg

Logotyp