Fjärrundervisning möjligt nu även i högstadiet

Med regeringens beslut från torsdag 7 januari blir det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler och i lokaltrafiken. I Luleås grundskolor är fjärr- eller distansundervisning möjligt upp till två dagar per vecka.

Beslutet innebär att huvudmannen för grundskolor kan besluta att använda fjärr- eller distansundervisning, om det behövs för att kunna följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för covid-19. Denna möjlighet finns sedan tidigare för gymnasieskolor.

– Huvudregeln i skollagen är närundervisning och därför har vi för Luleås kommunala grundskolor beslutat om en begränsning. Begränsningen innebär att varje årskurs kan nyttja den här möjligheten med upp till två dagar per vecka, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskolan.

Det blir möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel.

Närundervisning främst

Det innebär att merparten av undervisningen, minst tre dagar, är närundervisning och att den mindre delen upp till två dagar, kan vara distansundervisning.

– I och med denna åtgärd minskar vi antalet som vistas samtidigt inom skolan. Det gör att vi bättre kan nyttja lokalerna och glesa ut bland de grupper som har undervisning på plats, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskolan.

Elevernas förutsättningar och behov viktigt

Innan beslut om fjärr- eller distansundervisning ska huvudmannen överväga om det är lämpligt att bedriva fjärrundervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Det ska också tas hänsyn till att eleverna i grundskolan utan kostnad ska ha tillgång till lärverktyg som behövs för utbildningen.

Elever som får fjärr- eller distansundervisning har rätt till skolmat. Det finns möjlighet att hämta varm skollunch från skolan de dagar som eleverna har fjärrundervisning. Detaljerad information om detta går ut via vårdnadshavarappen.

Bestämmelsen omfattar inte grundsärskolan och grundskolans tidigare skolåldrar.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg

Foto: Shutterstock

Logotyp