Flexibla lösningar för att leverera skolmat

Gymnasieskolan har distansundervisning och eleverna äter inte längre i skolmatsalen. Men för måltidspersonalen i gymnasiebyn innebär det fullt schema ändå. Genom omfördelning av personal hjälper man till att täcka upp för andra kök på skolor och förskolor som har drabbats av sjukfrånvaro.

Genom omfördelning av måltidspersonal till skolor och förskolor i kommunen kan Måltidsservice leverera säker och bra mat till barn och elever.

Personen på bilden har inget med artikeln att göra.

I samråd med Måltidsservice enhetschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen görs dagliga avstämningar för att avgöra behoven hos de olika köken. Vilka som behöver personal och hur många barn som är närvarande i skolor och förskolor.

– Personalen är väldigt förstående. De gör ett fantastiskt jobb och ställer upp för varandra, säger Maria Skoog, tillförordnad avdelningschef för Måltidsservice.

Rekommendationer att följa

Måltidsservice följer både Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Eftersom råd och riktlinjer uppdateras hela tiden måste enhetscheferna säkerställa att informationen når ut till måltidspersonalen och rektorer.

Matleveranserna till kommunen fungerar bra, och den mat som tidigare beställts till gymnasieskolan är avbeställd.

De livsmedel som fanns i gymnasieskolans kök när skolan stängde, togs om hand av andra skol- och förskolekök i kommunen.

– Ingen mat gick till spillo, vi har använt allt, säger Maria Skoog.

Hon avslutar med att betona att även under ansträngda situationer, som den rådande med ökad sjukfrånvaro i och med corona-viruset, klarar man att leverera säker och bra mat till kommunens barn och elever.

FAKTA

Läs mer om gymnasieskolans distansundervisning:

Text: Karin Kemi

Foto: Per Pettersson

24 mars 2020

Logotyp