Folkomröstning om skolan

Nu ska Luleåborna få tycka till om skolans framtid. Detta efter att samordningsgruppen ”Hela kommunen ska leva och lära” har samlat in cirka 9 000 namnunderskrifter i syfte att få till stånd en folkomröstning. Den kommer att genomföras den 8 november 2020 och blir den första i kommunens historia.

Beslutet att genomföra en folkomröstning om skolans framtid fattades den 16 juni av kommunfullmäktige. Denna typ av folkomröstning är alltid rådgivande och politikerna kan välja om och hur mycket hänsyn de ska ta till resultatet.

Den 8 november kan Luleåborna välja mellan två alternativ i kommunens första folkomröstning.

Inger Fältros Lundgren

Två förslag att välja mellan

Det finns två förslag som Luleåborna har att välja mellan vid folkomröstningen:

Alternativ 1: Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

Alternativ 2: Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.

Det går även att rösta blankt.

Förberedelserna i full gång

Valnämnden har fått i uppdrag att genomföra själva folkomröstningen och Inger Fältros Lundgren, jurist och valansvarig vid Luleå kommun, jobbar nu med förberedelserna.

– Det kommer att vara samma omröstningsdistrikt som vid det senaste allmänna valet, det vill säga 44 valdistrikt. Precis som vid övriga val kommer det även att finnas möjlighet till budröstning och förtidsröstning, men den som väljer att förtidsrösta kan inte ångerrösta den 8 november, förklarar hon.

Den som har svårt att ta sig till röstningslokalen på grund av ålder, sjukdom eller liknande kan rösta genom bud eller anlita någon av kommunens ambulerande röstmottagare under perioden 2-6 november.

Fakta och information

Nu finns information om folkomröstningen på kommunens service-webb.
Läs om tider för förtidsröstning, hjälp att rösta och mycket annat.
Via en e-tjänst finns även möjlighet att ställa frågor om sådant som rör omröstningen.
Gå till informationssidan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Karin Kemi

Foto: Shutterstock


20 augusti 2020. Uppdaterad 15 september.

Logotyp