Föräldrastöd till utrikesfödda gav bra resultat

Arbetsmarknadsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen jobbat med föräldraskapsstöd för utrikesfödda och projektet har fått goda resultat.

Föräldraskapsstöd har funnits i många år, men inte anpassat för utrikesfödda på lätt svenska.

– Vi såg ett behov då vi har varit ute och informerat på SFI (Svenska för invandrare) om föräldraskapsstöd och många blev väldigt intresserade, säger Susann Strömbäck, projektledare på arbetsmarknadsförvaltningen.

Föräldrastödsprojektet för utrikesfödda har nått 70 föräldrar och 110 barn. Barnen på bilden har inte koppling till innehållet i artikeln.

ABC-metoden

Metoden som används är ABC (alla barn i centrum) som ger föräldrar verktyg för att förstå sina barn bättre. Sätt att möta barnet för att minska bråk och konflikter och ge stöd i hur man ska hantera olika situationer. I projektet har man anpassat metoden till lätt svenska för att göra den mer tillgänglig.

– Att komma till ett nytt land kan vara svårt nog, att därpå förstå de svenska koderna gällande relationer till barn och andra är ännu svårare. Men med projektet har vi hjälpt föräldrar att avläsa våra svenska koder för att möta barnen, säger Susann Strömbäck.

ABC-metoden har fyra steg. Steg 1: Visa kärlek, steg 2: Vara med, steg 3: Visa vägen och steg 4: Välja strider. Förutom materialet som används under träffarna får föräldrarna verktyg och begrepp med sig som är enkla att förstå och använda i vardagen med barnen.

– Föräldrasupporten är en kommunal verksamhet som erbjuder ABC-grupper till föräldrar i Luleå. Föräldrasupportens mål är att föräldrar oavsett bakgrund upplever att vår verksamhet är till för just dem. Ett gott föräldraskap gynnar barnens framtida psykiska och fysiska hälsa, det gynnar också deras skolresultat och ett självständigt och självförsörjande vuxenliv, säger Maria Eriksson, enhetschef på Erbjudandeverksamheter.

Resultat långt över förväntan

Resultatet för projektet blev långt över målet som var att nå 40 föräldrar och 70 barn. Resultatet blev 70 föräldrar och 110 barn.

– Det finns ett stort värde i att använda metoden med riktade insatser mot utrikesfödda, främst ur ett integrationsperspektiv. Här kan kommunen bidra till att våra utrikesfödda Luleåbor kommer in i samhället på ett bra sätt, säger Maria Eriksson.

FAKTA

  • Föräldrastöd är en aktivitet som ger kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.
  • ABC-metoden erbjuds till alla föräldrar som har barn i åldern 3-12 år eller någon annan som står barnet nära.
  • Projektet drivs av sökta folkhälsomedel från Region Norrbotten.
  • Här kan du anmäla dig till ABC-grupperlänk till annan webbplats

Text: Sara Ruthberg

Foto: Luleåfotograferna

05 september 2019

Logotyp