Förändringar inom individ- och familjeomsorgen

Hertsöns dagverksamhet med cirka 30 platser föreslås flytta till andra dagliga verksamheter. Dessutom föreslås antalet korttidsplatser i Gammelstad minska för att istället skapa tre nya platser för bostad med särskild service. Förslaget behandlas i socialnämnden i november.

– Båda förslagen ska göra det bättre för våra brukare, bland annat bättre lokaler anpassade till verksamheten och fler platser i gruppbostad, säger Raimo Roininen, verksamhetschef på socialförvaltningen.

Gammelstad korttidshem görs om till två korttidsplatser och tre bostäder med särskid service, enligt förslaget.

Båda förslagen i korthet

Hertsöns dagverksamhet flyttas ut till befintliga mindre dagliga verksamheter där brukarna erbjuds en plats med verksamhet som passar den enskilde. Personalen erbjuds, med hänsyn till kompetens, andra vakanta tjänster inom förvaltningen.

Gammelstads korttidshem som idag har sex korttidsplatser byggs om. Två korttidsplatser behålls, övriga utrymmen där det idag finns fyra korttidsplatser, görs om till tre bostäder med särskild service.

– Förslagen innebär att vi kan effektivisera med cirka 3 miljoner kronor i verksamheten på Hertsön. I Gammelstad öppnar vi fler platser och kortar därmed ned bostadskön, säger Raimo Roininen.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Luleå kommun

11 oktober 2019

Logotyp