Så hanterar Luleå kommun coronaviruset

Luleå kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer. Vårt fokus ligger på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper. Samlad information om kommunens arbete och rekommendationer om coronaviruset och covid-19 finns på www.lulea.se/corona .

Beslutat: Bergnäsets fritidsgård stängs

Fritidsgården på Bergnäset har haft kraftigt vikande besökssiffror trots uppsökande verksamhet från Ung i Luleå. I våras hade gården i snitt ett besök per öppettillfälle. Därför har nu en enig kultur-och fritidsnämnd beslutat att fritidsgården ska stängas.

Trots uppsökande verksamhet på skolan, samverkan med elevråden och möjlighet för ungdomarna att göra projekt med Ung i Luleå så har besöksantalet på Bergnäsets fritidsgård fortsatt nedåt och inga önskemål om aktiviteter eller projekt har kommit in.

Trots uppsökande verksamhet från Ung i Luleå har besöksantalet på Bergnäset fortsatt nedåt.

– Vi har verkligen jobbat för att öka besöksfrekvensen, men exempelvis i april 2019 hade fritidsgården öppet åtta tillfällen med totalt åtta besökare och i maj 2019 hade vi öppet tolv tillfällen men bara tolv besökare kom. Det är i snitt en besökare per gång, säger Sari Hedlund, avdelningschef Ung i Luleå, Luleå kommun.

Under hösten 2019 hade fritidsgården öppet vid behov, men med fortsatt uppsökande verksamhet. Dock kom inga önskemål om att öppna gården eller ordna aktiviteter.

I dag, den 17 mars, fattade en enig kultur-och fritidsnämnd beslutet att stänga fritidsgården.

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

Uppdaterad 17 mars 2020

27 februari 2020

Logotyp