Beslutat: Bergnäsets fritidsgård stängs

Fritidsgården på Bergnäset har haft kraftigt vikande besökssiffror trots uppsökande verksamhet från Ung i Luleå. I våras hade gården i snitt ett besök per öppettillfälle. Därför har nu en enig kultur-och fritidsnämnd beslutat att fritidsgården ska stängas.

Trots uppsökande verksamhet på skolan, samverkan med elevråden och möjlighet för ungdomarna att göra projekt med Ung i Luleå så har besöksantalet på Bergnäsets fritidsgård fortsatt nedåt och inga önskemål om aktiviteter eller projekt har kommit in.

Trots uppsökande verksamhet från Ung i Luleå har besöksantalet på Bergnäset fortsatt nedåt.

– Vi har verkligen jobbat för att öka besöksfrekvensen, men exempelvis i april 2019 hade fritidsgården öppet åtta tillfällen med totalt åtta besökare och i maj 2019 hade vi öppet tolv tillfällen men bara tolv besökare kom. Det är i snitt en besökare per gång, säger Sari Hedlund, avdelningschef Ung i Luleå, Luleå kommun.

Under hösten 2019 hade fritidsgården öppet vid behov, men med fortsatt uppsökande verksamhet. Dock kom inga önskemål om att öppna gården eller ordna aktiviteter.

I dag, den 17 mars, fattade en enig kultur-och fritidsnämnd beslutet att stänga fritidsgården.

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

Uppdaterad 17 mars 2020

27 februari 2020

Logotyp