Förlängd tid att söka coronastöd

Chansen för Luleås föreningsliv att få coronastöd förlängs till 30 november. 3,8 miljoner kronor ska fördelas till ett kultur-och fritidsliv som har det oerhört tufft nu under coronapandemin.

– Vi har fått in ett 20-tal ansökningar men hoppas att ännu fler tar chansen. Jag vill betona att alla kultur-och fritidsföreningar i Luleå kan söka, även om vi prioriterar de som har verksamhet för barn och unga, säger Sara Pietikäinen, kulturutvecklare Luleå kommun.

Egentligen skulle ansökningsperioden varit slut 20 november, men nu förlängs alltså tiden med tio dagar.

Både kultur-och fritidsföreningar är välkomna att söka.

Behöver inte vara minus

För att söka stöd ska man vara en ideell förening eller organisation i Luleå. Föreningens ekonomi ska ha påverkats negativt av coronapandemin, men det innebär inte nödvändigtvis att man räknar med ett minusresultat.

– Vi upplever att en del föreningar inte söker då de inte förväntar sig ett negativt resultat för 2020. Men de kan ju ändå ha påverkats ekonomiskt av pandemin och ska absolut söka, säger Sara Pietikäinen.

I ansökan ska föreningarna redovisa sin omsättning för 2020 i jämförelse med tidigare år. De ska även beskriva vad de själva gjort för att underlätta sin ekonomiska situation, samt vilket eventuellt annat ekonomiskt stöd man fått och vilket ekonomiskt kapital föreningen har.

Ansökningen till coronastödet är öppen till 30 november. Mer information finns på lulea.se/coronastod.länk till annan webbplats

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Mica Asato och Lucas Allmann, Pexels

Logotyp