Förtydligande om bidrag till områdesgrupper

Efter många frågor från Luleåborna vill Luleå kommun förtydliga det arbete som pågår gällande områdesgrupperna. Inget förslag är klart, utan dialog ska hållas med representanter från grupperna tisdagen den 10 december, ett möte som varit inbokat sedan en tid tillbaka.

I Luleå finns nio områdesgrupper som får pengar av kommunen för att göra aktiviteter med och för barn och unga ute i områdena. Pengarna fördelas efter socioekonomiska faktorer. En mindre del av pengen kan gå till samordning av aktiviteter för barn och unga, resten ska gå till den faktiska aktiviteten.

För att pengarna ska landa rätt, alltså i aktiviteter med och för barn och unga, vill nu kultur-och fritidsförvaltningen se över systemet. Men inget helt färdigt förslag på förändringar finns. 2018 gjorde kommunen en utvärdering tillsammans med sex av de då sju aktiva områdessamordnarna och 10 december hålls en dialog med områdesgrupperna.

Tidigast i januari kommer ett färdigt förslag upp till kultur-och fritidsnämnden för beslut.

Områdesgrupperna ska arrangera aktiviteter med och för barn och unga.

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

29 november 2019

Logotyp