Fullmäktige tog om besluten

Årets första kommunfullmäktige hölls i Kulturens hus idag, och Carina Sammeli valdes (igen) till Luleås nya kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Av totalt 46 ärenden var 31 inhiberade beslut som fick fattas på nytt.

Kommunfullmäktige behandlade på nytt de inhiberade besluten från december.

Eftersom förvaltningsrätten upphävt besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 och 22 december 2020 fick de göras om och beslutas på nytt, mer om ärendena finns att läsa här.

Ny ordförande i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige utsåg på nytt Carina Sammeli (S) till ordförande för kommunstyrelsen i Luleå. Förordnandet gäller till och med 2022-12-31. Carina Sammeli valdes även till ny ordförande för Luleå kommunföretags styrelse, ny ordförande i Luleå Business Region, ny vice ordförande i e-nämnden samt ny ledamot i styrelsen för Norrbottens kommuner. Se artikel

Förändring av verksamhet riktad till hemlösa

Socialnämnden får i uppdrag att från den 1 februari 2021 införa nya arbetssätt för hemlösa Luleåbor, EU/EES-medborgare samt vistelsebegreppet enligt Socialstyrelsens vägledning.

Svenska Rallyt

Fullmäktige beslutade att bifalla förslaget om att utgöra värdkommun för Svenska Rallyt tillsammans med Kalix, Boden och Piteå och att anslå tre miljoner kronor per år under perioden 2022-2024.

Justering av VA-taxa

Kommunfullmäktige beslutade att fast och rörlig bruksavgift för vatten och avlopp justeras med tre procent från och med 1 februari 2021.

Skolfrågan

Även skolfrågan behandlades på nytt. Partierna yrkade samma som vid sammanträdet i december där beslutet blev enligt kommunstyrelsens förslag. Här kan du läsa mer om beslutet.

Beslut om partistöd

Ett partistöd på nästan 5,2 miljoner kronor ska betalas ut till partierna i kommunfullmäktige under 2021. Det beslutade kommunfullmäktige idag. Partistödet regleras i kommunallagen och är ett ekonomiskt bidrag för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partierna ska öppet redovisa hur stödet används.

Partier som är invalda i kommunfullmäktige får ett grundstöd på 95 200 kronor per parti för år 2021. Därutöver får partierna 61 880 kronor per mandat. Fördelningen ser ut enligt följande:

Moderaterna (9 mandat): 652 120 kronor, Centerpartiet (5 mandat): 404 600 kronor, Liberalerna (3 mandat): 280 840 kronor, Kristdemokraterna (2 mandat): 218 960 kronor, Socialdemokraterna (24 mandat): 1 580 320 kronor, Vänsterpartiet (6 mandat): 466 480 kronor, Miljöpartiet (2 mandat): 218 960 kronor, Rättvisepartiet socialisterna (2 mandat): 218 960 kronor, Landsbygdspartiet oberoende (1 mandat): 157 080 kronor, Sverigedemokraterna (4 mandat): 342 720 kronor och Sjukvårdspartiet (3 mandat): 280 840 kronor.

Bland övriga beslut i korthet:

Text: Monika Aunes

Foto: Frank Rizo

Logotyp