Fungerar din brandvarnare?

December är de levande ljusens månad. På Brandvarnardagen den 1 december drar därför kampanjen Aktiv mot brand igång. Kampanjens målsättning är bland annat att få fler människor att testa sin brandvarnare. En fungerande brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att ta dig ut eller släcka.

– Även om många har en brandvarnare hemma är vi dåliga på att regelbundet kontrollera den. Det gäller främst unga vuxna och äldre. Du kanske har gamla föräldrar som behöver hjälp att kontrollera sin brandvarnare. För en brandvarnare är det absolut billigaste och enklaste skyddet mot brand, men då gäller det att den fungerar, säger tf räddningschef Mikael Andersson, Luleå kommun.

Testa din brandvarnare en gång i månaden så att både den och batteriet fungerar.

Enligt en mätning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 88 procent av Sveriges hushåll en fungerande brandvarnare. Det betyder att ungefär var tionde hem saknar en fungerande brandvarnare.

– När vi för några år sedan gjorde vår senaste lokala mätning hade 85 procent av Luleåborna en fungerande brandvarnare. Målet är självklart 100 procent. Räddningstjänsten gör årligen cirka 2000 hembesök, då vi bland annat kontrollerar brandvarnare. Men det är ditt eget ansvar att din brandvarnare fungerar, säger Mikael Andersson.

Sms-tjänst som påminner dig att testa brandvarnaren

Du bör testa din brandvarnare en gång i månaden. Som en påminnelse finns en tjänst där sms skickas ut när det är dags att för test. Du kan registrera ditt mobilnummer på www.skyddadigmotbrand.selänk till annan webbplats.

www.dinsäkerhet.selänk till annan webbplats kan du få mer information om brandvarnare, exempelvis var de bör placeras.

FAKTA

  • Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år i hela Norden. Dagen är ofta också start på lokala kampanjer om brandskydd.
  • Kampanjen Aktiv Brand är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas räddningstjänster.
  • Kampanjens målsättning är att få fler människor att testa sin brandvarnare och att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Shutterstock

29 november 2019

Logotyp