Gångbron över hamnleden rivs

Nu ska den blåa gångbron över Södra hamnleden tas ner. Nedmonteringen påbörjas på tisdag 21 januari men redan nu kommer biltrafiken samt gång- och cykelvägen att påverkas. Bland annat kommer delar av ett körfält på respektive sida stängas av från och med torsdag.

Den 21 januari med start klockan 19.00 påbörjas så nedmonteringen av den 23 meter långa och 30 ton tunga gångbron. Under arbetet med att riva gångbron kommer vägen att stängas av helt för genomfartstrafik mellan södra Smedjgatan och södra Kungsgatan. Även gång- och cykelvägen längs vägens södra sida stängs under arbetet som beräknas pågå under kvällen och natten mot onsdag. Under vissa delar av arbetet leds trafiken om från Södra hamnleden till Sandviksgatan via Smedjegatan.

Den 21 januari monteras den blå gångbron över Södra hamnleden ned. Arbetet med att plocka bort resten - tornen, hissarna och rulltrapporna - påbörjas efter att SM-veckan har genomförts.

Gångbron tas ner med en mobilkran under tisdags kvällen/natten. Därefter görs ett uppehåll i arbetet. Anledningen är förberedelser för kommande SM-arrangemang som ska genomföras i området kring Södra hamnplan.

Efter SM-veckan som genomförs 25–31 mars fortsätter arbetet med att ta ner de båda tornen inklusive rulltrappor och hissar. Därefter återstår återställningsarbetet av platsen vilket kommer att pågå fram till sommaren.

FAKTA

  • Miljösortering av rivningsmaterial kommer att ske på parkeringsplatsen på Södra hamnplan där halva ytan stängs av under arbetstiden.
  • Arbetet genomförs i enlighet med kommunavtalet med NCC.

Text och foto: Monika Aunes

15 januari 2020

Logotyp