Hälsoagenterna som främjar fysiskt och mentalt välmående

Förskolan arbetar hälsofrämjande för barnen men även pedagogerna behöver en god hälsa i sin arbetsmiljö. Av den anledningen har man på förskolorna inom Björkskatans förskoleområde utsett hälsoagenter .

I juni 2021 tillfrågades pedagogerna på området vilka av dem som var intresserade av att vara hälsoagenter. Vid detta tillfälle deltog Meya Krongthong, Sandra Nyström och Gunilla Johansson som är tre av agenterna.

Sandra Nyström, Gunilla Johansson och Meya Krongthong är utsedda till hälsoagenter inom Björkskatans förskoleområde. Tillsammans med ett antal kollegor ordnar de hälsofrämjande aktiviteter för och med sina kollegor.

Agenterna har ordnat hälsofrämjande aktiviteter både på stängningsdagar men också under ordinarie arbetspass för och med sina kollegor. Bland annat hälsobingo, rörelsepaus, lunchpromenader. Inom området finns det två utsedda agenter per förskola.

– Det har varit positiv feedback från kollegorna, bland annat har de efterfrågat fler omgångar hälsobingo, berättar Maya.

– Vi får vara lite påhittiga. Tillsammans med barnen har vi hittat på rörelseaktiviteter – till exempel fredagsdisco, berättar Sandra.

Fysiskt och mentalt välmående i fokus

Hälsoagenterna jobbar inte bara med att främja till fysisk aktivitet utan också mentalt välmående. Rollen som hälsoagent handlar mycket om att peppa och vara en drivande kraft framåt.

– På Bensby förskola har vi en pepp-tavla i personalrummet med peppande budskap som vi möts av när vi kommer in till personalrummet, berättar Sandra.

Gemensam arbetsplatsträff

I april anordnades en gemensam APT för alla 120 medarbetare inom förskoleområdet. De träffades på Strand-parkeringen i centrum för att gemensamt ta sig igenom en tipspromenad och olika rörelseaktiviteter.

– Det var bra initiativ att det avsattes tid för en gemensam APT så att vi alla kunde träffas fysiskt. Det skapar goda relationer och nätverk mellan kollegorna inom området, säger Gunilla.

FAKTA

  • Förskoleverksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.
  • Inom Björkskatans förksoleområde finns det nio förskolor.
  • Området sträcker sig från porsön till Brändön, se förskoleområdet via kommunkartan Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Caroline Rönnberg

Logotyp