Halverade utsläpp från kommunens tjänsteresor

Under de senaste 15 åren har klimatpåverkan från de kommunanställdas tjänsteresor halverats. Minskningen gäller resor som görs inom kommungränserna och beror främst på att de anställdas resande har förändrats och att bilarna drivs av biobränslen och el.

Tjänsteresorna är de resor kommunens anställda och politiker gör i Luleå kommun för att utföra sina uppdrag.

Kommunen har målet att inte ha någon påverkan på klimatet till 2050. När det gäller de lokala tjänsteresorna är kommunen på rätt väg. Nu är utmaningen att fortsätta minska utsläppen till ingen klimatpåverkan och att få in fler elfordon.

Diagrammet visar minskning av utsläpp från tjänstebilar mellan år 2006 och 2020.

Klimatarbetet som helhet har dock ännu inte lett till resultat som innebär en väsentligt minskad klimatpåverkan, där pekas brist på samverkan och helhetssyn ut som orsak.

FAKTA

  • Jordens klimat förändras på grund av människans utsläpp av växthusgaser.
  • Jordens medeltemperatur har hittills ökat med cirka 1,1 grader.
  • Det är viktigt att begränsa uppvärmningen för att minska negativa effekter på livsmiljön.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Shutterstock

Diagram: Lena Bengtén

Logotyp