Hamnfestivalen upphandlas 2021

I dag sa kultur-och fritidsnämnden ja till upphandling av Hamnfestivalen från 2021. Sedan evenemangsplanen för Luleå kommun antogs i höstas är det bestämt att kommunen ska gå från arrangör till möjliggörare för arrangörer. I linje med det ska nu Hamnfestivalen läggas ut på upphandling från 2021. År 2020 arrangerar Luleå kommun festivalen som vanligt.

Hamnfestivalen 2021 upphandlas, det har kultur- och fritidsnämnden bestämt.

Upphandlingen ska ta hänsyn till Luleå kommuns prioriterade målgrupper barn och unga samt unga kvinnor. Upphandlingen innebär även en del i effektiviseringen för kultur-och fritidsförvaltningen. Budgeten för festivalen ska ligga på maximalt 750 000 kronor.

En enig nämnd klubbade på sitt sammanträde den 19 december även ett flytt-och etableringsbidrag till Lulegymnasterna.

Text: Therese Hedman

Foto: Hamnfestivalen

03 december 2019

Uppdaterad 19 december 2019

Logotyp