Hjälp förskolan - ange rätt tid för barnen

Det råder igen en svår bemanningssituation i förskolorna på grund av coronapandemin. Det är därför extra viktigt att vårdnadshavare anger rätt närvarotid för barnets vistelse vid förskolan. Närvarotiden är stödet för förskolans planering vad gäller personal och måltider.

– Vi har just nu en särskild situation inom förskolan där vi får pussla och vara lösningsorienterade. Genom att fylla i varje barns närvarotid så hjälper du ditt barns förskola i denna annorlunda situation, säger Susann Sunnarve, utvecklingsledare inom förskolan.

Du som vårdnadshavare kan hjälpa förskolans verksamheter i denna annorlunda tid genom att ange korrekt närvarotid för ditt barns vistelsetid.

Bemanningsläget inom förskolan är ansträngt. Det beror på att ett stort antal medarbetare är sjuka eller hemma med symtom och väntar på provtagningstid för testning eller på testsvar.

Närvarotiden anger hur många planerade barn som kommer att vistas vid förskolan. Den är ett planeringsverktyg för rektor som utefter den bemannar upp verksamheten. Den blir också ett stöd för måltidspersonalen som utifrån närvarotiden ser hur många barn som planeras att äta frukost, lunch och mellanmål under dagen.

– I den rådande situation vi har med anledning av coronaviruset följer vår personal de riktlinjer som ges och håller sig hemma när de är sjuka. Ibland behövs vikarier om vi har ett stort personalbortfall, då behöver vi veta hur många barn som finns på plats dagligen för att kunna planera för verksamheten, säger Susann Sunnarve, utvecklingsledare i förskolan.

Kom även ihåg att ange tid när barnet är ledigt.

– Generellt gäller att om vårdnadshavaren är ledig så är barnet också hemma från förskolan, som vid semester eller annan ledighet, säger Susann Sunnarve, utvecklingsledare i förskolan.

Sammanfattningsvis

Du som vårdnadshavare kan hjälpa förskolans verksamheter i denna annorlunda tid genom att:

  • Ange korrekt närvarotid för ditt barns vistelsetid.
  • Ha barnet hemma när det är sjukt, även vid lindriga symptom.
  • Ange ledighet för barnet om du som vårdnadshavare är ledig.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Shutterstock

4 april 2020

uppdaterat 17 november 2020

Logotyp