Hopp för rörelse

Under 11-15 maj deltog elever på 18 fritidshem i en hopprepsutmaning. Dels för att göra meningsfulla uteaktiviteter i pandemitider och för att inspirera till rörelse i skolan.

– Vi vill nu i dessa tider hitta på något skoj på fritidshemmen då vi är så mycket utomhus. Vi vill motivera fritidseleverna att vara ute och erbjuda dem en meningsfull verksamhet även om den sker utomhus, berättar Åsa Öystilä, fritidspedagog med utvecklingsuppdrag.

18 av Luleås fritidshem är med i hopprepsutmaningen som arrangeras tillsammans med Riksidrottsförbundet Norrbotten -SISU:s rörelsesatsning.

Det hela går ut på att räkna antal hopp som eleverna gör och när veckan och utmaningen är slut så redovisar varje fritidshem sitt resultatoch får en hink full med hopprep.

Utmaningen pågick hela veckan och görs i samarbete med Riksidrottsförbundet Norrbotten -SISU:s rörelsesatsning som de genomför med skolor i Norrbotten och Luleå.

Efter sammanställning blev det totalt 267 372 hopp för de deltagande fritidshemmen.

FAKTA

  • Rörelsesatsningen som görs i samarbete med skolor runt om i norrbotten syftar till att öka den grundmotoriska förmågan hos barn och unga så att steget vidare till idrottsrörelsen blir enklare.
  • Riksidrottsförbundet - SISU Norrbotten har fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg

Foto: Åsa Öystilä

Logotyp