Hus på Bergnäset rivs

Det föreslås stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluta den 21 januari. Fastigheten är i stort behov av renovering och står nära en livligt trafikerad väg

Huset på Brunnsgatan 19 som föreslås ska rivas

Brunnsgatan 19 Gamla Bergnäset

Byggnaden som föreslås att rivas står på Västra Brunnsgatan 19 och är en så kallad regleringsfastighet. Den är sedan tidigare inlöst för rivning då den står på mark som i detaljplanen är planlagd för park eller plantering.

Fastigheten är byggd 1955 och i stort behov av renovering både ut- och invändigt. Idag är ingen av de fyra lägenheterna uthyrda och byggnaden står väldigt nära den högt trafikerade vägen till Bergnäset från centrala Luleå.

Efter beslut om rivning görs en inventering av fastigheten för att se om det finns delar som går att återanvända innan upphandling av rivningen görs.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Luleå kommun

Logotyp