Idag är Samernas nationaldag

Den 6 februari är det Samernas nationaldag. Därför flaggar Luleå kommun med den samiska flaggan. Dagen firas över hela Sápmi. Det första firandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk. 

Det var 1992 på Samerådets femtonde Samekonferens i Helsingfors som det beslutades att firandet av samernas gemensamma nationaldag ska ske den 6 februari.

Datumet valdes för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Landsmötet i Trondheim samlade för första gången samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor.

Den samiska flaggan

Luleå kommun ingår i förvaltningsområden för meänkieli, samiska och finska språken. Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på meänkieli, samiska och finska och äldreomsorg av personal som behärskar dessa språk.

Service på samiska

En person som har ett ärende hos kommunen har också rätt att få använda meänkieli, samiska och finska i dessa kontakter och få skriftlig översättning av beslut som myndigheten har fattat.

Samerna är sedan 2011 ett erkänt urfolk enligt den svenska grundlagen. Sedan år 2000 är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddish.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger de fem nationella minoriteterna särskilda rättigheter i hela landet. Lagen innebär att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna ska informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i frågor som berör dem. Barns utveckling ska särskilt främjas.

Text: Roger Jönsson

Foto: Shutterstock

06 februari 2020

Logotyp