Informationen ska vara tillgänglig för alla

Alla personer ska ha samma möjlighet att ta del av kommunens digitala service, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Det är resultatet efter ett EU-direktiv som nu också har blivit en svensk lag. Just nu jobbar kommunen med att se över innehållet som finns på kommunens webbplatser som till exempel www.lulea.se.

– Redan innan lagstiftningen trädde i kraft arbetade vi med att alla ska kunna ta del av kommunens digitala information. Senaste året har vi lagt ner ett omfattande arbete på att anpassa oss till lagstiftningen. Arbetet ska vara klart i september 2020, säger Roger Jönsson, kommunikationschef.

Den nya lagen, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i Sverige, trädde i kraft den 1 januari 2019.

Den nya lagen säger att alla användare ska kunna ta del av digital service från kommuner, regioner, myndigheter och andra offentliga aktörer. Tillgänglig service innebär att webbsidor, dokument, e-tjänster, formulär, appar med mera ska gå att läsa och använda med tekniska hjälpmedel som till exempel skärmläsare eller punktskrifts-display.

Från 2021 ska även filmer, e-tjänster och appar vara anpassade och tillgängliga för alla användare. Vissa typer av material är undantagna från lagen, det gäller till exempel kartor.

FAKTA

  • EU beslutade i december 2016 att alla EU-länder ska ha lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.
  • Det är Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats (DIGG) som kommer att genomföra tillsyn och se till så att reglerna följs.
  • En inventering av kommunens webbplats www.lulea.se visade att platsen innehåller ungefär 3 500 webbsidor, 5 000 nyheter, 17 000 pdf-filer och 500 filer i Officeformat.

Text: Monika Aunes

Fotot: Shutterstock

12 februari 2020

Logotyp