Inventering av enskilda avlopp i Råneå

Under 2019 kommer kommunen att påbörja inventeringen av enskilda avlopp i Råneå älvdal. Det som ett led i den inventeringsplan som tagits fram för att långsiktigt säkerställa tillsynen av enskilda avlopp. Tisdag 9 april bjuder kommunen in till informationsträff för att berätta mer om inventeringen.

Dåligt fungerande avlopp släpper ut ämnen som riskerar att förorena mark och vatten, även dricksvatten. För att långsiktigt säkerställa tillsynen av enskilda avlopp och på så sätt skydda både hälsa och miljö har Luleå kommun tagit fram en inventeringsplan som gäller de kommande tio åren. Alla enskilda avlopp ska inventeras och det görs områdesvis. Sedan tidigare har bland annat områden längs Luleälven inventerats. Nu har turen kommit till Råneå älvdal.

Informationsträffen hålls på Församlingsgården i Råneå den 9 april kl 18.30 och riktar sig främst till de personer som under februari fått brev om att inventering av enskilda avlopp kommer att ske.

Dåligt fungerande avlopp kan släppa ut ämnen som riskerar att förorena mark och vatten. Genom inventeringen hoppas man hitta de som fungerar mindre bra så att de kan åtgärdas.

På plats finns tjänstepersoner från stadsbyggnadsförvaltningen som berättar om kommunens tillsynsarbete, varför inventeringen görs, vad det innebär, varför vissa är utvalda att ingå i årets inventering och vad som händer sen.

Deltar gör också politiker från stadsbyggnadsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Efter mötet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på kaffe och fika. Välkommen!

FAKTA

  • Tid och plats för informationsträffen: Församlingsgården i Råneå, 9 april kl 18.30
  • Inventeringen är en viktig del i kommunens arbete att uppnå miljökvalitetsmålen som t ex grundvatten av god kvalitet samt levande sjöar och vattendrag.·
  • Målet är att fem procent per år av kommunens enskilda avlopp ska åtgärdas.
  • Ett enskilt avlopp är en avloppsanläggning som har tillkopplad wc, bad, disk- och tvättvatten och inte är ansluten till ett kommunalt avlopp.
  • Läs mer om enskilda avlopplänk till annan webbplats

Text: Anita Sundgren

Foto: Shutterstock

28 mars 2019

Logotyp