Jakt på kommunens marker

Älgjakten är i full gång och det är snart två år sedan kommunen beslutade om nya principer för jakt och viltvård på kommunens mark. I samband med det upprättades också ett nytt arrendeavtal med Luleå jaktvårdsklubb som är en öppen jaktklubb för medlemmar som inte äger mark eller tillhör något jaktlag.

Även Luleåbor som inte äger mark eller tillhör något jaktlag har möjlighet att jaga på kommunens marker.

Luleå jaktvårdsklubb ges möjlighet att sluta avtal med andra jaktlag och i dagsläget finns avtal med jaktklubbarna i Rutvik, Alvik och Björsbyn. I och med andrahandsavtalen får jaktklubbarna rätt att jaga på kommunens mark och i gengäld ger jaktklubbarna jakträtt till medlemmar i Luleå jaktvårdsklubb.

– Det är ett ömsesidigt utbyte som fungerar bra, båda parter drar fördel av det, säger Jonas Nilsson, markingenjör på Luleå kommun.

Luleå kommun äger mycket mark som också är jaktbar. Syftet med de nya principerna är att skapa goda villkor för jakten och att göra det möjligt för så många Luleåbor som möjligt att jaga även om man inte har egna jaktmarker.

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

11 september 2019

Logotyp