Kammarrätten: kommunens överklagande avslås, besluten inte lagliga

Luleå kommun överklagade förvaltningsrättens dom om att inhibera besluten som fattades vid kommunfullmäktigemötet i Luleå den 21–22 december 2020. Kammarrättens dom har nu kommit. De gick på förvaltningsrättens linje och avslog kommunens överklagande.

Vårt Luleå har tidigare berättat om att besluten som fattades vid kommunfullmäktigemötet i Luleå den 21–22 december 2020 inhiberats. Det innebär att besluten tills vidare inte ska gälla och alltså inte får verkställas. Förvaltningsrätten slog fast detta den 29 december 2020 samt den 8 januari 2021. Domstolens motivering var att alla inte hade kunnat se och höra varandra på lika villkor på det sätt som kommunallagen kräver.

Kommunfullmäktiges sammanträde från december gjordes om och besluten togs på nytt den 25 januari 2021. Luleå kommun överklagade även inhiberingen till Kammarrätten i Sundsvall.

Den 15 juni kom Kammarrättens dom om deltagande på distans, en fråga som inte tidigare prövats juridiskt. Kammarrätten gick på förvaltningsrättens linje och avslog Luleå kommuns överklagande.

Luleå kommun ska ta ställning till om de ska överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Stina Engman
Foto: Luleå kommun

Logotyp