Klass 2 varning för snöfall med drivbildning

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för snöfall som kan ge kraftig drivbildning i Norrbottens läns kustland. I de södra delarna kan det komma uppemot 50 cm snö.

Luleå kommuns gatudrift har samtliga resurser ute i tjänst och plogning av gator sker enligt prioriteringsordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där huvudgator och bussgator står först. Även gång- och cykelvägar underhålls som prioriterade. Gator på bostadsområden plogas vartefter de övriga områdena anses klara. Under snöperioden kommer det att plogas med fokus på framkomlighet. Efter detta ska kanter och större snösamlingar tas om hand vilket kan dröja flera dagar.

Länets aktörer följer utvecklingen och arbetar tillsammans för att begränsa påverkan på samhället

Undvik bilresor om möjligt

SMHI har även utfärdat en klass 1-varning för hård vind med stark kyleffekt i norra Lapplandsfjällen. Håll dig uppdaterad om väderläget och ge dig inte ut i trafiken om du inte måste.

Det rådande vädret i Norrbotten innebär olycksrisker. Undvik aktiviteter där skaderisken är hög för att skydda dig själv och minska belastningen på vården.

Om du ändå måste ut på vägarna, håll dig uppdaterad om trafikläget. Ta gärna med varma kläder och skor, dryck, något ätbart, en mobiltelefon, powerbank, en reflexväst och en spade om du skulle köra fast i snön.

Följ väderläget på smhi.selänk till annan webbplats

Följ trafikläget på trafikverket.länk till annan webbplatsse

Lyssna på Sveriges radio P4 för aktuell informationlänk till annan webbplats

Definition för Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning:

Snömängder där det väntas från 12 mm (i smält form) upp till 25 mm inom 12 timmar i kombination med frisk vind (över 8 m/s). Medför stora trafikproblem. Kan vid temperaturer nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare snöfall med 25 mm eller mer inom 12 timmar i kombination med frisk vind uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Definition för Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd:

Medelvind från 14 m/s upp till 18 m/s tillsammans med antingen minst 5 mm nederbörd (i smält form) inom 12 timmar eller förekomst av lös snö som orsakar snödrev. Svårt att förflytta sig. Snödrev medför även problem att orientera sig. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Länets aktörer följer utvecklingen och arbetar tillsammans för att begränsa påverkan på samhället

Här finns mer information

Krisinformation.selänk till annan webbplats

113 13 (telefonnummer)

Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats

Text: Eva Sundgren
Foto: Susanne Lindholm

Logotyp