Kommunala vattentjänster

Planerar du att bygga nytt hus? Då kan det vara viktigt att informera sig om de kommunala vattentjänsterna. För att underlätta för dig som ska bygger nytt finns en interaktiv karta som visar verksamhetsområdenas gränser i kommunen.

Ett verksamhetsområde för kommunala vattentjänster är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar med tjänster för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

I kommunkartan kan du välja att se området för tillgängliga kommunala vatten-, spillvatten- eller dagvattentjänster. I menyn till höger tänds och släcks lagren.

Fördelar med kommunala vattentjänster

Fördelarna med att tillhöra ett verksamhetsområde är att kommunen ansvarar för drift och underhåll av ledningsnätet och ansvarar för kvaliteten på dricksvattnet. Som hjälp vid planeringen av ditt husbygge kan du nu via kommunens interaktiva karta se utbredningen av verksamhetsområdena kommunalt vatten, kommunalt spillvatten och kommunalt dagvatten.

Inom verksamhetsområdet ska kommunen bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till de beslutade tjänsterna. Utbyggnaderna ska trygga en långsiktigt hållbar lösning och uppfylla krav på miljö- och hälsoskydd.

Innan du börjar gräva behöver du kontrollera om det redan finns ledningar i marken. Önskar du en kommunal servis behöver du kontakta Luleå kommun i god tid.


Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet

Om du har tänkt bygga utanför kommunens verksamhetsområden för vattentjänster kräver det en individuell prövning.

Om fastigheten ligger i närheten av ett befintligt verksamhetsområde kan en utökning av området prövas. Är det inte är möjligt måste en enskild lösning göras som kräver tillstånd från kommunen.

Text: Anita Sundberg

Bild: Pixabay, Luleå kommun

 

14 mars 2019

Logotyp