Kommunen samlar förvaltningarna och minskar kostnaderna

Luleå kommun har tecknat ett hyresavtal med fastighetsbolaget Nyfosa för hela fastigheten Mården 11 på Timmermansgatan 25 (f d Vattenfalls lokaler) i Luleå. De verksamheter som planeras flytta in i fastigheten är barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kundcenter samt arbetsmarknadsförvaltningen. Beräknad inflyttning är första januari 2022.

Kommunen har tecknat ett hyresavtal för fastigheten Mården 11 på Timmermansgatan 25.

– Med det här hyresavtalet tar vi ännu ett steg i riktning mot en förbättrad service för våra medborgare. Dessutom samlar vi förvaltningarna och minskar lokalytan och därmed också kostnaderna för administrativa lokaler, säger Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef på Luleå kommun.

Den beräknade besparingen är cirka fem miljoner kronor per år.

Arbetet med att anpassa lokalerna till kommunens verksamheter påbörjas under 2020.

Text och bild: Karin Kemi

27 februari 2020

Logotyp