Kommunens stödpaket till Luleås föreningsliv

Redan beviljade kulturbidrag ska inte återkrävas och det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningar ska inte minskas. Det är det krispaket till föreningslivet som Luleå kommun presenterar idag.

Coronaviruset påverkar föreningslivet ekonomiskt i form av förlorade intäkter, minskade sponsorintäkter och kostnader för plan-och lokalhyror. För att stötta Luleås föreningar har kommunen i dag beslutat om två åtgärder; att det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningar inte ska minskas och att redan beviljade eller utbetalda kulturbidrag inte ska återkrävas.

– Jag är väldigt tacksam över att vi så pass snabbt kunnat fatta beslut om att inte återkräva beviljade kulturbidrag. Som nämnd är vi eniga om att vi vill se ett rikt kulturliv i Luleå även när krisen passerat. Det här beslutet är ett steg på vägen, säger Emmeli Nybom (s), ordförande kultur-och fritidsnämnden i Luleå.

För att hjälpa föreningslivet presenterar Luleå kommun i dag två stödåtgärder.

Enigt beslut

Gällande det lokala aktivitetsstödet, lokstödet, kommer idrottsföreningar kunna söka statliga och lokala medel för vårens verksamheter som vanligt. Kommunen jämför sedan ansökningarna mot ett genomsnitt av ansökningarna under samma period 2018 och 2019. I de fall större skillnader uppstått kontaktar kommunen föreningen för att diskutera om differensen är en följd av coronautbrottet.

– En helt enig nämnd yrkade bifall till att behålla lokstödet baserat på 2018- och 2019 års nivåer. Det är en enorm lättnad då beslutet är ett första steg i att säkra Luleå som idrottsstad även efter corona och underlättar förhoppningsvis en del för de föreningar vars ekonomi är beroende av aktivitetsstöd, säger Emmeli Nybom.

Stöd från flera håll

Luleå kommuns åtgärder följer det andra aktörer, som Region Norrbotten och Riksidrottsförbundet, gått ut med gällande sina regionala och statliga bidrag till föreningslivet.

På nationell nivå är det sedan tidigare känt att regeringen går in med en miljard kronor i stöd till kultursektorn och idrottsrörelsenlänk till annan webbplats för att lindra ekonomiska konsekvenser i coronavirusets spår.

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

15 april 2020

Logotyp