Kommunstyrelsens arbetsutskott reser till Bryssel

EU har stor påverkan på de kommunala besluten och så mycket som 75 procent av de kommunala frågorna har direkt och indirekt påverkan av beslut på EU-nivån. För att öka kunskapen om unionen och förbättra kontakten med EU-företrädare besöker kommunstyrelsens arbetsutskott Bryssel den 15–17 april.

75 procent av de kommunala besluten påverkas direkt eller indirekt av EU-beslut.

Arbetsutskottet kommer att träffa representanter från EU-kommissionen, North Sweden European Office, de svenska fackliga kontoren i EU, Svenskt näringsliv samt Sveriges Kommuner och Landstings Brysselkontor.

Tillväxt för Luleå

Delegationen informerar sig bland annat om utvecklingen av energieffektiva datahallar och smarta städer. Under tisdagen arrangeras en middag med tema Tillväxt för Luleå som ska öka kännedomen och kunskapen om norra Sveriges kraft och kapacitet samt möjligheter och fördelar.

grupp människor

Idag träffade arbetstutskottet Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström (i mitten) som ansvarar för frågor om handel med länder utanför den Europeiska Unionen.

Luleås delegation i Bryssel:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd
Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande/kommunalråd
Anders Josefsson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande/kommunalråd i opposition
Mikael Lekfalk, kommundirektör
Nihad Zara (M), kommunfullmäktiges ordförande
Emma Aludden, strategiskt stöd kommunalråd & kommundirektörer
Anja Johansson (S), ledamot kommunstyrelsen
Fredrik Hansson (S), ledamot kommunstyrelsen
Nils Harnesk (S), ledamot kommunstyrelsen
Samuel Ek (KD), ledamot kommunstyrelsen
Sana Suljanovic (M), ledamot kommunstyrelsen
Thomas Söderström (L), ledamot kommunstyrelsen


FAKTA

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Shutterstock, Luleå kommun

15 april 2019

Uppdaterat kl. 15

Logotyp