Kompletterad: Medel till kvalitetskommun

Arbetsutskottet ställde sig bakom ärendet om medel till Sveriges kvalitetskommun som kompletterats med en kostnadsberäkning sedan kommunstyrelsen återremitterade det. Kostnaderna för en kvalitetsmässa i Luleå uppskattas till 850 000 kronor. 

Nu är förslaget att kommunstyrelsen avsätter 300 000 kronor för att fullfölja nomineringen till Sveriges kvalitetskommun samt att 850 000 kronor anvisas i fall Luleå blir kvalitetskommun och i samband med detta arrangerar en lokal kvalitetskonferens i Luleå.

Kostnaderna för att eventuellt arrangera en kvalitetsmässa i Luleå uppskattas till 850 000 kronor. Arbetsutskottet ställde sig bakom det kompletterade ärendet.

Kostnader för deltagande

I den tidigare kalkylen framgår uppskattade kostnader för att representera Luleå kommun på Kvalitetsmässan i Göteborg:

 • Resor och boende för 6 representanter = ca. 59 000 kr exkl. moms
 • Entré Kvalitetsmässan, 7 900 kr exkl. moms/person x 6 = 47 400 kr
 • Representation (invigningsgala, middag) exkl. moms x 2 st = 2 000 kr
 • Monterkostnad 3 dagar med inredning = 90 000 kr exkl. moms
 • Justering av urval från HME, konsultkostnader = ca 9 000 kr
 • Kommunkompassen (genomförd för år 2018) = 92 000 kr

Kostnader för en konferens i Luleå

I den kompletterade kalkylen framgår uppskattade kostnader ifall Luleå kommun blir Sveriges Kvalitetskommun och arrangerar en kvaliutatsmässa i Luleå:

 • Marknadsföring (koncept, affischer, mm) 200 000 kr
 • Externa talare 100 000 kr
 • Konferenciär 75 000 kr
 • Externt uppträdande 50 000 kr
 • Lokal (offert Kulturens hus) 750 000 kr (heldagspension och middag, Stora, Lilla salen, scenfoajén, grupprum, utställningsytor, plan 3 och 4, kompletterande teknik)
 • Övrigt (Trycksaker, montermaterial, annons, info) 100 000 kr
 • Administration kring anmälan och betalning 100 000 kr

Kostnader 1 375 000 kr

Intäkter:
Deltagaravgift (1500 kr/person) 525 000 kr

Nettokostnad 850 000 kr

Nominering kvalitetskommun

Luleå kommun nominerades i april till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2019. Det är Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Kvalitetsmässa, SACO och Vision som delar ut utmärkelsen till den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

FAKTA

 • Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas för nionde gången ut i november på Kvalitetsmässan i Göteborg
 • Kommunen strävar efter att kontinuerligt utveckla sitt kvalitetsarbete och har genomgått kommunkompassen, en utvärdering från Sveriges Kommuner och Landsting
 • I år ansökte man även om att bli nominerade till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun
 • Kommunfullmäktige beslutade att Luleå ska utvecklas till Sveriges kvalitetskommun under 2017-2019

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Peter Rosén

04 september 2019

Uppdaterat 9 september 2019

Logotyp