Konferens om skolans erfarenheter från pandemin

Sedan coronapandemin startade har skolornas digitalisering hamnat i fokus och på många håll tagit stora kliv framåt. På konferensen Framtidens Lärande Norr, som sänds från Luleå den 23 mars, kommer forskare tillsammans med lärare och skolledare att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Konferensen Framtidens lärande har i tio år varit en mötesplats för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans digitalisering. Nu arrangeras den för första gången i norra Sverige tillsammans med Luleå kommun. Konferensen blir digital med fokus på erfarenheter från pandemin.

Under pandemin har gymansieskolan fått ställa om till fjärrundervisning. Även grundskolan har delvis haft undervisning på distans.

Maarit Enbuske

Maarit Enbuske

Föreläsarna visar goda exempel och ger tips på vad skolan kan ta med sig i arbetet med digitala resurser, både online och i klassrummet. Luleå kommun, som mottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling, berättar om sitt pågående arbete.

Pandemin har verkligen ställt vår digitala förmåga på prov samtidigt som den påskyndat utvecklingen av digitaliseringen av undervisningen. Det blir intressant att fortsätta arbetet med de nya erfarenheterna i bagaget. Konferensen ger tillfälle att reflektera över vad vi lärt oss och också att få ny kunskap som för oss framåt, säger Maarit Enbuske, skolchef i Luleå kommun.

Även konferensen blir digital

Inbjudan till Framtidens Lärande Norr går ut nationellt till både personal och ledning i skolornas verksamhet, från förskola till gymnasium. Konferensen blir digital och även tillgänglig digitalt i efterhand. Det betyder att deltagarna kan vara med live eller själva välja när de vill delta.

Peter Becker

Peter Becker

Arrangörer är stiftelsen DIU, som arrangerat de nationella Framtidens Lärande i tio år, och Luleå kommun i samverkan med nationella och regionala partners.

– För att skolan ska kunna ta vara på erfarenheterna från året som gått krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande. Både mellan huvudmän i framkant och skolans professioner samt i dialog med forskning och högskola. Vi är glada över att kunna bjuda in till den digitala Framtidens Lärande Norr med utgångspunkt i Luleå och Norrbotten, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU samt juryordförande Guldtrappan.

FAKTA

  • Framtidens Lärande Norr skulle ha arrangerats under hösten 2020. Med anledning av coronapandemin är konferensen flyttad till den 23 mars 2021 och blir digital.
  • Mer information och anmälan till konferensen (länk).länk till annan webbplats
  • Stiftelsen DIU är en icke-vinstdrivande, fristående stiftelse som sedan 1990 arbetar med att bygga nätverk och arenor för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling kring IT och lärande i skolan.
  • Guldtrappan är en nationell kvalitetsutmärkelse som lyfter fram kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar med digital skolutveckling.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Shutterstock, Birgitta Lindvall Wiik, Johanna Wallén

Logotyp