Kundcenter blir centralt och mer tillgängligt

Nu pågår planeringen för kommunens nya lokaler i Mården. Där ska närmare 550 medarbetare från olika förvaltningar flytta ihop. Kundcenter får en tydligare roll som navet i medborgarnas kontakter med kommunen. Inflyttning beräknas till nästa år.

Syftet med att samla flera verksamheter i Mården är att underlätta för medborgare att besöka och kontakta kommunen, samt att samordna resurser för god kostnadseffektivitet.

De berörda verksamheterna finns inom barn- och utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunstaben.

Kommunen ska hyra fastigheten Mården av Nyfosa. I samband med flytten avslutas andra befintliga hyresavtal. Ombyggnation och anpassning till kommunens verksamheter utförs av byggföretaget Nåiden. Start för ombyggnationen är inte fastställd ännu.

Vattenfalls gamla lokaler i kvarteret Mården i Luleå centrum blir under nästa år samlingsplats för flera av kommunens administrativa verksamheter. Det centrala läget och ett centralt kundcenter underlättar för medborgarna.

Nytänkande

Carina Lundström, en av projektledarna för Mården, samordnar arbetet kring planeringen av de nya lokalerna.

– Det är ju ett omfattande arbete när så många ska samlas i ett hus. Vi måste planera för lokalernas utformning, matsal, mötesrum, säkerhet, IT och mycket mer, förklarar hon och fortsätter:

– Vi har nu möjlighet att tänka nytt i utformning och organisering av arbetsplatser och kontorslokaler. Flexibla lösningar som ska passa både besökare och medarbetare. Exempelvis genom hur medborgare ska lotsas i sina ärenden och att återbruk och återvinning ska vara en naturlig del i verksamheterna. Andra faktorer som vi tar hänsyn till i planeringen är ökad digitalisering, erfarenheter från pandemin samt ekonomiska förutsättningar.

Samarbete

Planeringen har pågått sedan oktober 2020 och många bitar börjar nu falla på plats.

– Tack vare arbetsgrupperna, som består av representanter från berörda förvaltningar, har vi hanterat olika frågor gemensamt. Vi har sett samarbetet som en viktig del i projektet, en förberedelse inför sammanflyttningen, säger Carina Lundström.

Ökad tillgänglighet

Det blir enklare för medborgarna att utföra ärenden med kommunen. Det gemensamma kundcentret får en central funktion, både i direkta möten och i digitala kontakter med kommunen.

– Visionen för Mården är effektiv och bra service till medborgarna, där mötet med kommunen ska vara enkel och förutsägbar. Det ska också vara en tillgänglig arbetsplats där anställda har möjlighet att utvecklas och trivas, säger Carina Lundström.

Flytt för många

Närmare 550 av kommunens medarbetare ska alltså lämna sina nuvarande lokaler för att flytta till Mården under 2022. Carina Lundström och hennes kollegor i projektet tror att det kommer att bli en positiv förflyttning:

– Vi jobbar för att alla ska kunna trivas och känna arbetsglädje i de nya lokalerna. Arbetsmiljö, trivsel och funktion står hela tiden i fokus.

FAKTA

  • Fastigheten Mården (f d Vattenfall) i centrala Luleå har en yta på drygt 10 000 kvm.
  • Hyresavtalet med Nyfosa är på 10 år.
  • Ombyggnationen ska utföras av Nåiden, byggstart är ännu inte fastställd.
  • De 550 medarbetare som berörs av flytten arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunstaben.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Foto: Peter Rosén och Luleå kommun

Logotyp