Lekfalks avtal granskas

Det uppmärksammade konsultavtalet mellan Mikael Lekfalk och Resultatfabriken bör granskas i detalj. Den bedömningen gör kommunens revisorer, som nu inlett en fördjupad granskning - en så kallad förstudie - av den uppsagda kommundirektörens avtal.

Bakgrund i korthet. I juni 2018 tecknade dåvarande kommundirektör Mikael Lekfalk ett avtal om köp av tjänster för ledningsstöd av Resultatfabriken Consulting AB. Avtalet gällde från den 1 juni 2018 till och med den 31 december 2019. Trots det undertecknades inte avtalet förrän den 2 november 2018. Efter omfattande kritik av avtalet och det sätt det tecknades, beslutade Mikael Lekfalk att säga upp avtalet den 2 oktober. Frågan ledde vidare till att Mikael Lekfalk sades upp från sin anställning som kommundirektör, den 4 oktober 2019.

Luleå basket firas på scen i centrala Luleå

Kommunens avtal med konsultbyrån Resultatfrabriken ska granskas i detalj.

Ett flertal oklara omständigheter kring avtalet behöver redas ut. Därför har Luleås revisorer beslutat att inleda en förstudie av konsultköpet. Den inleddes fredag 18 oktober och ska vara klar den 4 november 2019.

Text: Malin Taavola

Bild: Pexels

21 oktober 2019

Logotyp