Löneökningar för lärare

Efter årets löneförhandlingar står det nu klart att löneökningarna för lärare i år uppgår till 24 miljoner kronor utöver budget. Därför föreslår kommunstyrelsen att berörda nämnder/förvaltningar får 24 miljoner kronor i kompensation.

lärare med elever

Lärare i Luleå kommun får i år löneökningar med 24 miljoner kronor utöver budget.

Kommande års budgetramar justeras med tilläggen. Det var ett av tio ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag.

Förslaget är att barn- och utbildningsnämnden får närmare 23 miljoner kronor i kompensation för löneökningar och arbetsmarknadsförvaltningen en miljon kronor. Beslutet fattas i kommunfullmäktige.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Luleå kommun

03 december 2018

Logotyp