Luleå deltog i forum om det nordiska gränssamarbetet

Starka gränsregioner gynnar de nordiska ländernas regionpolitik, konkurrenskraft och sociala hållbarhet. Fri rörlighet mellan länderna och gemensam arbetsmarknad ska prioriteras. Det framkom i ett forum i Uleåborg när representanter från nordiska gränskommittéer träffades.

De nordiska gränskommittéerna från Finland, Sverige, Norge och Danmark samlades i Uleåborg i ett forum den 18–19 november 2021. Arrangör var organisationen Bottenviksbågen, tillsammans med Uleåborgs stad och med stöd från Nordiska ministerrådet. Bottenviksbågens gränskommitté leds av städerna Uleåborg och Luleå.

De nordiska gränskommittéerna stöder Nordiska ministerrådets mål att göra de nordiska länderna till världens mest hållbara och integrerade region år 2030.

Från Luleå kommun deltog Daniel Smirat (S), kommunfullmäktiges förste vice ordförande och Bottenviksbågens vice ordförande, samt Nataliia Hammarberg, internationell strateg.

Piia Rantala-Korhonen, Bottenviksbågens ordförande och Daniel Smirat, Bottenviksbågens vice ordförande och tillika Luleå kommunfullmäktiges förste vice ordförande, hälsar deltagarna välkomna till mötet i Uleåborg.

På dagordningen

Mötet i Uleåborg bjöd på presentationer om den fria rörligheten för arbetskraft, främjandet av hållbar tillväxt och attraktivitet i de norra gränsregionerna.

Andra ämnen var hur coronapandemin har hämmat rörligheten över gränserna, samarbetet och vardagen. Även hur pandemin har påverkar individer, samhällen, arbetsmarknader, offentliga tjänster och företag.

Gränsregionala samarbeten

Deltagarna erbjöds samtala med Finlands minister för nordiskt samarbete, Thomas Blomqvist. Bland annat om gränskommittéernas roll i samarbetet mellan Finland, Sverige, Norge och Danmark.

I ett föredrag lyfte Thomas Blomqvist fram vikten av det gränsregionala samarbetet, som utgör kärnan i det nordiska samarbetet:
– Det främjar privatpersoner, företagare, organisationer och myndigheter. Det öppnar också för nya diskussioner och utsikter för framtidens verksamhet och samarbetsområden.

Rörlighet mellan länderna

Thomas Blomqvist påpekade att den fria rörligheten är oumbärlig för det nordiska samarbetet och att arbetet med att avlägsna gränshinder bör prioriteras ur flera aspekter:

– För att skapa tillgänglig arbetskraft och för att utveckla den gemensamma arbetsmarknaden. Säkra tillväxt och attraktivitet för företag och investeringar samt skapa hållbar infrastruktur och gränsöverskridande logistik.

Framtida utveckling

Piia Rantala-Korhonen, Bottenviksbågens ordförande, gav en positiv framtidsbild:
– Efter två års uppehåll fick vi äntligen chansen att mötas och stärka kommunikationen, samarbetet och förtroendet över nationsgränserna. Vi ser framåt och vi vill vidta konkreta åtgärder för att stärka samarbetet i gränsområden.

.

De nordiska gränskommittéerna tillsammans med Finlands minister för nordiskt samarbete, Thomas Blomqvist, i mitten längst fram. Luleås representanter Nataliia Hammarberg längst till höger, framför Daniel Smirat.

Fakta om Bottenviksbågen

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anne Rännäli-Kontturi, Nataliia Hammarber och Karin Kemi

Foto: Harri Tarvainen, bildcollage Karin Kemi

Logotyp