Luleå kommunföretags nya vd på plats

Anneli Sjömark har nu tillträtt sin tjänst som ny vd för Luleå kommunföretag AB. Hon är ekonom och kommer senast från Luleå Energi där hon arbetat som vd i drygt tio år. Vårt Luleå har träffat Sjömark för att ta del av hennes tankar om det nya jobbet.

Vi måste öka ansträngningarna för att få ett mer hållbart samhälle, säger Anneli Sjömark som är ny vd för Luleå kommunföretag.

Hur känns det att bli vd för Luleå kommunföretag?
– Det känns spännande, hedrande och utmanande. Luleås kommunföretag står för en oerhört viktig service och infrastruktur som man kanske inte dagligen funderar på så mycket, men som behövs för att samhället ska fungera och utvecklas.

Vad ser du mest fram emot med ditt nya jobb?
– Att få arbeta med affärsmässig samhällsnytta tillsammans med så många intressanta och kompetenta människor! Och, att få vara med, driva och vara en del av den utveckling som Luleå som samhälle står inför är ett förtroende som jag också är ödmjuk inför.

Vad har du för visioner och idéer för kommunföretagen?
– Att bolagskoncernen ännu tydligare ska vara en möjliggörare och lokomotiv för en hållbar kommun till 2030.

Vad vill du bidra med i ditt nya jobb?
– Tillsammans med bolagen tydliggöra det viktiga arbetet som de kommunala bolagen utför. Allt från hur vi får vardagen att fungera för människor och företag, till att driva viktiga framtidsfrågor. Inte minst hållbarhetsfrågorna.

Vad ser du för utmaningar med jobbet?
– Vi måste öka ansträngningarna för att få ett mer hållbart samhälle där de kommunala bolagen har en naturlig roll. Samtidigt ska vi balansera de stora utmaningarna vi står inför, ofta förknippade med stora investeringar, med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det blir en utmaning.

FAKTA

  • Luleå Kommunföretag AB, ägs till 100 % av Luleå kommun, och är ett holdingbolag för de helägda kommunala dotterbolagen.

Text och foto: Matilda Frölin

Logotyp