Lulviksvägen stängs i natt

Vi stänger av passage längs Lulviksvägen i natt mellan kl 22:00-06:00. Avstängningen gäller sista sträckan mot Tjuvholmssundet efter avfartsvägen mot Kallax Airport. Anledningen till avstängningen är att en vägtrumma för vatten under själva vägen har rasat ihop, vilket gjort att vägen rasat ned över den.

Vid den röda markeringen blir det stopp att köra i natt mellan klockan 22.00 och 06.00.

Vi har tillfälligt lagt körplåtar på vägen så att det går att köra över hålet.

Men i natt stänger vi av vägen helt för att kunna lägga ned en ny trumma och laga vägen.

vägarbete - skylt

Kommunens avdelning vatten- och avlopp byter en vägtrumma, därför stängs Lulviksvägen i natt mellan klockan 22.00 och 06.00.

Text: Eva Sundgren

Karta: Luleå kommun

Logotyp