”Målet är att minska känslan av ensamhet”

Upplevd ensamhet är ett stort problem bland många äldre. Under ett års tid, i ett nystartat projekt, ska därför två aktivitetssamordnare, Johanna Nuuksujärvi och Catarina Öström samla in idéer och, tillsammans med andra, arbeta för meningsfulla aktiviteter för äldre på vård- och omsorgsboenden och till de med hemtjänst.

– Det känns viktigt, roligt och utmanande, säger Johanna Nuuksujärvi som har lång erfarenhet av att anordna träffar, nöjen, underhållning med mera på Storstigens vård- och omsorgsboende.

Johanna Nuuksujärvi och Catarina Öström ska under ett år arbeta för att minska upplevd ensamhet bland äldre i kommunens verksamheter.

Johanna och Catarina vill att fler från eget boende ska hitta till de trivsamma träffpunkterna som finns på några av Luleå kommuns vård- och omsorgsboenden där man ordnar med bland annat underhållning, dans och fikastunder.

– Projektet känns jättespännande och det är roligt att så många är positiva till att vi nu kör igång, säger Catarina som tidigare jobbat som trivselvärd på ett av Lulebos trygghetsboenden där hon planerade och genomförde många olika aktiviteter.

Idéer och inspiration

Aktivitetssamordnarna är anställda för att inspirera och starta upp ett gemensamt arbete med personalen på vård- och omsorgsboendena för att skapa en meningsfull tillvaro utifrån de äldres önskemål och synpunkter. Målet med projektet är också att öka välbefinnandet för äldre på boendena och i det egna hemmet. I aktivitetssamordnarnas jobb ingår även att skapa kontakter, hitta arbetsformer men också hålla i och genomföra aktiviteter.

Bryta ofrivillig isolering

En viktig del i projektet är även att nå äldre med hemtjänst och marknadsföra mötesplatserna för att bryta ofrivillig isolering. Dessutom att samarbeta med olika föreningar som till exempel, Studieförbundet; Svenska kyrkan; Finska föreningen; Kommunala pensionärsrådet, KPR och andra brukarorganisationer.

Efter pandemin finns ett uppdämt behov och ett sug efter att träffas, prata, uppleva och göra saker tillsammans. Det finns höga förväntningar bland äldre och personal, något som både Johanna och Catarina ser som positivt.

– Det här är ett fantastiskt jobb och vi känner oss välkomna, målet är att minska känslan av ensamhet hos äldre och bryta isolering, tillsammans ska vi arbeta mot det.

FAKTA

I Luleå kommun finns

Projektet finansieras via medel från Socialstyrelsen som en del i regeringens äldreomsorgsatsning.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Bo Henry Pettersson

Logotyp