Mäns våld mot kvinnor ska minska

Idag startar En vecka fri från våld på Kulturens hus, med bland annat föreläsningar, konstutställningar och författarsamtal. Där deltar även Luleå kommun som arbetar för att kraftigt minska mäns våld och trakasserier mot kvinnor och därför tagit fram en handlingsplan med aktiviteter under 2019–2020.

– Luleå kommun är en stor arbetsgivare. Därför har vi bildat ett nätverk för att gemensamt inom alla verksamheter nå ut med information till både medarbetare och medborgare, för att minska våld och trakasserier mot kvinnor, säger Lenita Ericson, kommunalråd.

Var tredje till var fjärde kvinna i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för våld i en nära relation.

Fokus i handlingsplanen är att öka kompetensen inom området våld och informera om var våldsutsatta och våldsutövare kan vända sig för stöd och hjälp. Dessutom vad man som chef inom Luleå kommun kan göra om en medarbetare utsätts för våld.

– Vårt syfte är att nå ut till så många som möjligt och att personer som utsätts för våld i nära relation ska ges möjlighet till kontakter och behandling via socialförvaltningens FREDA-mottagning, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande.

Under veckan på Kulturens hus föreläser FREDA-mottagningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur du som anhörig kan få större förståelse för hur det är att utsättas för våld av någon i en relation.

För att nå resultat krävs samarbete med olika aktörer som Länsstyrelsen i Norrbotten och även ideella föreningar, till exempel kvinnojouren, tjejjouren med flera. Alla har den här veckan samlats för att tillsammans sätta fokus på mäns våld mot kvinnor och hur det kan förebyggas.

Läs mer om vad som händer under En vecka fri från våldlänk till annan webbplats

Text: Bo Henry Pettersson

Grafik: FREDA-mottagningen

02 december 2019

Logotyp