”Möjligheten till en första anonym kontakt kan vara avgörande”

Det har blivit enklare att få råd och stöd för den som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Till nyöppnade RoS-mottagningen kan Luleå kommuns medborgare vända sig, kostnadsfritt och anonymt.

– Ingen fråga är för liten, vi arbetar för att så tidigt som möjligt erbjuda råd och stöd innan problemen förvärras, förklarar Tina Bernstav, socionom och rådgivare på RoS-mottagningen (Råd och Stöd).

Ta kontakt med RoS för råd och stöd, kostnadsfritt och anonymt.

Den som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar, och behöver stöd, kan vända sig till RoS-mottagningen. Även anhöriga är välkomna och kan få stöd enskilt eller i grupp. Mottagningen för inga journaler och personalen har sekretess. Det krävs inte något biståndsbeslut men den som har ett beroende kan behöva fler insatser.

– Om råd och stöd inte är tillräckligt och det behövs mer långvarig behandling, hjälper vi gärna till med den kontakten, säger Tina.

Tina Bernstav, som tidigare arbetat inom socialtjänsten, sjukvården och kriminalvården, vet att ett beroende ofta är starkt förknippat med skuld- och skamkänslor. Många är rädda för att för att bli avslöjade eller hamna i socialtjänstens register.

– Möjligheten till en första anonym kontakt kan vara avgörande för att våga ta det första steget till att få hjälp, och det är där vi kommer in, säger Tina.

Så kontaktar du RoS

  • Ring 0920-45 44 05 eller maila radostod@soc.lulea.se.
  • Det är kostnadsfritt att besöka RoS-mottagningen och arbetet bedrivs utifrån beprövade metoder som är grundade i aktuell forskning.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Grafik: Joakim Höggren

Logotyp