Mötesplatsen Hjärtpunkten avvecklas till årsskiftet

Projektet Mötesplatsen Hjärtpunkten med lokal på Hertsön avvecklas till årsskiftet 2019/2020. Från och med den 2 december kan föreningar inte boka lokalen och under december kommer lokalen att tömmas.

Projektet Mötesplatsen Hjärtpunkten avvecklas under årsskiftet 2019/2020.

Projektet Mötesplatsen Hjärtpunkten startade 2017 och syftade till att skapa en plats för arbetsträning. Det skulle ske genom att ha en lokal som föreningar kunde boka för olika aktiviteter, där personal skulle finnas på plats från Arbetsmarknadsförvaltningen för att handleda deltagare som arbetstränar.

Under projektet har det varit svårt att få deltagare att arbetsträna på Hjärtpunkten med de arbetsuppgifter som verksamheten kräver. Därmed väljer man att avveckla verksamheten när projekttiden går ut vid årsskiftet 2019/2020.

- Arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är tydligt, vi ska arbeta med kompetensförsörjning. Det vi gör ska leda till jobb eller studier för våra deltagare. Därför väljer vi att avveckla då Mötesplatsen Hjärtpunkten inte uppfyller vårt uppdrag, säger Björn Jonsson, verksamhetsansvarig.

Förvaltningens egen personal som arbetat på Mötesplatsen Hjärtpunkten har fått andra uppdrag inom förvaltningen.

FAKTA

  • Hyreskontraktet går ut den sista december.
  • Lulebo äger lokalen.
  • Arbetsmarknadsförvaltningens huvuduppdrag är kompetensförsörjning.

Text: Sara Ruthberg

Bild: Pixabay

28 november 2019

Logotyp