Nätverk stärker klimatarbetet

Luleå kommun har blivit medlemmar i klimatnätverket Viable Cities Länk till annan webbplats., vars mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Luleå pekas ut som en viktig kommun i den gröna omställningen och regeringen har startat olika insatser för att stötta kommunerna. Insatserna genomförs för att ta tillvara de möjligheter som nya etableringar och expansioner innebär. Nätverket Viable Cities underlättar för kommunen att ta del av dessa olika insatser, som kan handla om kompetensförsörjning, infrastruktur, tillståndsprocesser och samhällsplanering.

Viable Cities är ett innovationsprogram som pågår till och med år 2030.

– Vi hoppas att medlemskapet i Viable cities ska stärka vårt klimatarbete ytterligare genom ökad samverkan, samt stärka vår kunskap och kapacitet att ta del av nationella insatser som kan påskynda kommunens gröna omställning. Mycket av fokus ligger just nu på den industriella omställningen, men vi som kommun behöver också påskynda vår omställning. Detta hoppas vi få ökat stöd kring i och med medlemskapet, säger Sophie Forsberg Johansson, miljö- och klimatstrateg på Luleå kommun.

Kraftsamla tillsammans

Som första aktivitet i medlemskapet arrangerar Luleå kommun tillsammans med Viable Cities workshopen Tillsammans för klimatneutrala städer Länk till annan webbplats., om kommunernas gröna samhällsomställning. Många kommuner är inbjudna. Syftet med mötet är att förstå de utmaningar som kommunerna står inför och att kraftsamla tillsammans.

FAKTA

  • Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.
  • Viable Cities är en katalysator för nya former av samarbete mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. Detta för att mobilisera för att ställa om städers sätt att fungera i linje med nationella miljö- och klimatmål samt internationella åtaganden kopplat till de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – och Parisavtalet.
  • Programmets tidsram är 2017–2030 och genomförs med stöd i en samlad satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet.
  • KTH är värdorganisation för Viable Cities.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Svedjeholm

Logotyp