Nu börjar isrivningen av våra gator

Det är dags att förbereda våren. Omväxlande snö och regn gör att våra gator blir ojämna och spåriga. De mest trafikerade gatorna hyvlas allt eftersom men bostadsgatorna får vänta till vårvintern och nu är det dags. Nästa vecka påbörjas arbetet.

Nästa vecka börjar vi isriva gatorna i Luleå och förbereda för våren.

Isrivning under dagen

Vi utför hyvlingen av bostadsgatorna under dagen mellan 06.00 och 22.00.

Hur kan du hjälpa till?

För att gatorna ska kunna hyvlas är det viktigt att gatan hålls så fri från föremål som möjligt. Parkera bilar och cyklar på infarter och se till att till exempel soptunnorna och brevlådorna står innanför tomtgränsen.

Endast kommunala gator

Kommunen snöröjer och isriver endast kommunala gator. Under perioden 1 november till 15 april har vi personal i beredskap dygnet runt.

Måste få vara i vägen på vägen

Det är inte möjligt att snöröjning och isrivning endast sker när det är lite trafik även om vi försöker undvika de tider då flest bilister är i farten. För att snabbt bli klara med arbetet kan det därför upplevas som om vi är i vägen på vägen.

Text: Anita Sundberg

Foto: Susanne Lindholm

26 februari 2020

Logotyp