Nu har räddningstjänsten flyttat

Räddningstjänsten och ambulansen i Luleå körde på onsdagen i fordonskortege från gamla till nya räddningsstationen.

– Det är en tradition att utryckningsfordonen kör kortege vid flytt till en ny räddningsstation. Vi ville gärna bidra till den traditionen, säger räddningschef Mikael Andersson.

Färden gick via Kulturens hus-rondellen, över Mjölkuddsbanken och vidare till de nya lokalerna i området mellan universitetet på Porsön och Mjölkuddstjärnen.

Utryckningsfordonen längst fram i ledet har startat kortegen.

Kortegen fick dock inte utannonseras i förväg eftersom den då skulle räknas som en offentlig tillställning, och något polistillstånd för detta utfärdas inte i pandemitider.

– Vi har dokumenterat kortegen med film och foton, så att denna händelse som faktiskt är historisk ska finnas bevarad, säger räddningschef Mikael Andersson.

För det är inte ofta som det byggs en ny räddningsstation. 1965, för 56 år sedan, invigdes den gamla räddningsstationen i Luleå centrum. Den nya räddningsstationen, som ligger strax utanför centrum i området vid Lilla Mjölkuddsberget, har moderna och anpassade lokaler. Utöver räddningstjänsten ska den även rymma SOS Alarm och ambulansen.

– Det känns jättebra att flytta till en station som är utformad efter våra behov och som kommer att ge en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Att vi nu har en gemensam lokal med SOS Alarm och ambulansen kommer också stärka samverkan mellan oss blåljusaktörer, säger Mikael Andersson.

Via denna länk kan du ta en rundtur och kika in i lokalerna i Luleås nya räddningsstation!

Hela kortegen den 14 april med brandbilar och,ambulanser.

Brandbilar på plats framför garagen i Luleås nya räddningsstation.

Brandbilarna på plats framför Luleås nya räddningsstation.

Brandbilar i vagnhallen.

Nu har räddningstjänsten flyttat och brandbilarna är parkerade i den nya stora vagnhallen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Susanne Lundblom

Foto: Anders Alm

Logotyp