Nu startar nybygget av Bergets förskola

Idag startar nybygget av Bergets förskola på Skurholmen. Den nya förskolan får sex avdelningar, matsal och serveringskök. Bygget beräknas ta ett år och när väl förskolan öppnas kommer förskolorna Lövskatan och Skurholmen samorganiseras till Bergets förskola.

Bergets förskola vid Furuparkskolan på Skurholmen har rivits ned och nu påbörjas bygget av den nya förskolan på samma plats. Fram till att den nya förskolan öppnas är barn och personal utlokaliserade på förskolor i närområdet.

Bergets förskola byggs upp på förskolans gamla plats vid Furuparksskolans på Östra Skurholmen.

Förskola med grön miljö

Bergets förskola byggs i ett plan på ca 1200 m² och ligger i direkt anslutning till Furuparkskolan. Delar av grundskolans skolgård byggs om och anpassas till förskolegård för yngre barn.

Förskolan byggs för sex avdelningar och får fyra entréer där två avdelningar delar entré men har egna kapprum. De övriga avdelningarna har egna entréer och kapprum. I direkt anslutning till förskolan finns även en lummig skogsdunge och på utegården ska det finnas odlingsmöjligheter och ”ätbara” växter. Maten till förskolan kommer att lagas på närliggande Furuparkskolan och transporteras till förskolan. De yngre barnen äter på sina avdelningar och de äldre barnen äter i en mindre matsal.

Buller

I byggandet strävar vi efter att få en bra ljudmiljö för barn och vuxna. Bland annat kommer det monteras ljudabsorbenter och möbler kommer ha ljuddämpade skydd.

– När vi kan flytta in så kommer det att vara i nya fina lokaler som är väl anpassade för vår verksamhet, säger rektor Tuula Palo om Bergets nya förskola på Skurholmen.

Bakgrund

Turerna kring förskolan har varit många men istället för den tänkta renoveringen som visade sig bli för komplicerad ansåg kommunen att den ekonomiskt mest fördelaktiga och kostnadseffektiva lösningen var att riva och bygga en ny förskola.

Arbetet

Bygget av Bergets nya förskola genomförs i totalentreprenad av Rekab, vilket innebär att entreprenören står för projekteringen och Luleå kommun har tillhandahållit en planlösning och en funktionsbeskrivning. Entreprenadkostnaden hamnar på ca. 28 miljoner kronor.
Byggstarten sker 21 oktober och slutbesiktning genomförs i oktober 2020.


FAKTA

  • Byggstart oktober 2019 - Slutbesiktning oktober 2020
  • Kostnad ca 28 miljoner kronor
  • Följ bygget på projektplatsen för Aktuella projekt i Luleålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Eva Sundgren

Karta: Luleå kommun

18 oktober 2019

Logotyp