Nya rutiner när äldreboenden öppnar

Från och med 1 oktober är det åter tillåtet med besök på Luleå kommuns särskilda boenden för äldre. Eftersom pandemin fortfarande pågår är det viktigt att alla tar sitt ansvar så att inte smitta sprids till de äldre.

– Det är mycket glädjande och bra för våra äldre att få träffa sina anhöriga igen, men det ska ske så säkert och riskfritt som möjligt, säger Gabriella Sjöström, socialchef.

Från och med 1 oktober får anhöriga besöka sina närstående på äldreboendena.

Socialförvaltningen har med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer tagit fram nya rutiner för att minska risken för smittspridning.

Det här gäller vid besök

  • Alla besök ska förbokas, kontakta avdelningen där din närstående bor.
  • Besök sker i den boendes egna rum, eller i anvisat besöksrum.
  • Om du har minsta förkylningssymptom - besök inte boendet, stanna hemma.
  • Håll minst två meters avstånd till dina anhöriga och till personal.
  • För att kunna hålla avstånd, undvik att komma allt för många personer, dela istället upp besöken mellan er. Om avstånd inte kan hållas, använd munskydd.
  • Alla besökare får munskydd.
  • Håll god handhygien, tvätta händerna före, under och efter besöket.
  • Hosta och nys i armvecket.

Vid lokala utbrott av covid-19 kan besöksrutinerna ändras.

– Vi hoppas att alla anhöriga har förståelse för de nya rutinerna, var och en har ett personligt ansvar att följa dessa, tillsammans ska vi se till att skydda de äldre, säger Gabriella Sjöström.

Mötesplatserna och restaurang Fyren

Stängda tillsvidare är kommunens mötesplatser för äldre, funktionshindrade och anhöriga samt även restaurangen på Fyren.

FAKTA

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har bedömt att det tillfälliga besöksförbudet kan upphöra 1 oktober. Socialstyrelsen konstaterar att förhållandena har förändrats sedan besöksförbudet infördes 1 april, Spridningen av covid-19 i samhället är betydligt lägre, samtidigt som äldreboendena är bättre rustade för att förebygga smittspridning. Det finns också möjlighet för personal, brukare och allmänhet att testas för pågående covid-19-sjukdom.

Mer information om Covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

30 september 2020

uppdaterad 30 oktober

Logotyp