Ny inriktning för skolorna i Sörbyarna

I början av sommaren gick barn- och utbildningsförvaltningen ut med ett tänkbart scenario till hur en strukturförändring av sörbyarnas skolor och förskolor skulle kunna ge minskade kostnader. Det då tänkbara scenariot har justerats.

– Tanken var att politikerna skulle ta beslut utifrån ett tjänstemannaförslag i september men processen har fördröjts vilket beror på att flera parametrar är oklara, säger Maarit Enbuske, skolchef.

– Det vi räknar på nu är att behålla skolorna Måttsund, Alvik och Antnäs, detta utifrån vad vi har för befintlig elevkapacitet vid dessa skolor, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Det tidigare tänkta scenariot var att skolorna i Måttsund (f-6), Alvik (f-6), Ersnäs (f-6) och Klöverträsk (f-6) skulle stängas från hösten 2020 och att barnen i stället får gå i Antnässkolan, som i så fall skulle behöva byggas ut.

Men eftersom investeringskostnaderna för en eventuell om- och tillbyggnad av Antnässkolan visar sig bli större än beräknat så håller inte planen.

– Det vi räknar på nu är att behålla skolorna i Måttsund, Alvik och Antnäs, detta utifrån vad vi har för befintlig elevkapacitet vid dessa skolor, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Fortsatt utredning

Förvaltningen fortsätter att utreda om skolverksamheten kan samordnas i dessa tre enheter. Planen är att barn- och utbildningsnämnden ska behandla tjänstemannaförslaget på sitt möte i slutet av oktober.

Inför år 2020 behöver barn- och utbildningsförvaltningen hitta åtgärder för att effektivisera sin verksamhet med 33 miljoner kronor, vilket motsvarar närmare två procent av den totala budgeten på 1,7 miljarder kronor.

FAKTA

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Caroline Rönnberg

06 september 2019

Logotyp